Professorat

Mercè Ricart

Professora de Piano especialitzada en el Mètode Suzuki

FORMACIÓ MUSICAL

Professora de Piano del Mètode Suzuki titulada pel British Suzuki Institute (B.S.I.) de Londres.

Professora SECE (Suzuki Early Childhood Education). Classes per a nadons seguint la metodologia Suzuki.

Grau Superior de Piano pel Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

Grau Superior de Música de Cambra pel Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

Ha fet nombrosos cursos de Pedagogia Musical entre ells el Mètode Willems (Lió), Ireneu Segarra (Palau de la Música), com cursos d’interpretació pianística a Hongria, Londres i Barcelona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Professora de piano del Mètode Suzuki des de 1998.

Professora de Sensorial, Llenguatge Musical i Piano.

Direcció de Cant Coral.

Directora de l’Estudi Musical 88

Luis García

Professor de Violí especialitzat en el Mètode Suzuki

FORMACIÓ MUSICAL

Professor de Violí titulat en el Mètode Suzuki. Format a St. Sebastià.

Títol professional de Violí pel Conservatori de Gijón.

Diplomat en Educació Musical per la Universitat d’Oviedo.

Coneixements de Lutheria (construcció i restauració d’instruments de corda).

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Professor de violí del Mètode Suzuki des de 1999.

Professor de Música en Educació Infantil.

Membre del grup de Música Folk Cambaral i del grup Gueta na Fonte.

Component de diferents orquestres entre elles l’Orquestra Simfònica i l’Orquestra de Cambra del Conservatori de Gijón i la Jove Orquestra d’Oviedo.

Eduardo Hernández

Professor de Guitarra especialitzat en el Mètode Suzuki

FORMACIÓ MUSICAL

Llicenciatura en Música en l’especialitat de Guitarra (Universidad de Guadalajara, México).

Master en Pedagogía Musical per a Escoles de Música (UAB).

Ha fet nombrosos cursos tant de Pedagogia de Música i Moviment, com d’interpretació Guitarrística amb grans mestres.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Professor de Guitarra i Conjunt Instrumental desde 1999.

Tallers de formació de Ukelele a professorat.

Membre de diferents grups de Música de Cambra, entre d’altres, l’Orquestra de Guitarres de Barcelona i “Tente en el Aire”.

Membre i arranjador del quintet “En Clave de Son” i de diferents grups de música folklòrica mexicana.

Llum Colomer

Professora de Piano i Llenguatge Musical

FORMACIÓ MUSICAL

Grau Superior de Piano pel Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

Grau Superior de Música de Cambra pel Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

Music Training, al Conservatori Superior de Música del Liceu, Barcelona.

Ha rebut Masterclass de diversos pianistes reconeguts com Dina Yoffe, Luiz de Moura, Joaquín Achucarro, Akiko Ebi, entre d’altres.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Professora de Piano i Llenguatge Musical.

Repertorista.

Concertista.

Mar Compte

Professora de Piano, Llenguatge Musical i Sensibilització Musical

FORMACIÓ MUSICAL

Grau Superior de Piano a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb el professor Jean-François Dichamp, Barcelona.

Màster de Lied a l’Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona.

Ha rebut classes de cambra del Quartet Casals i de Kennedy Moretti i ha participat amb màsterclasses de reconeguts pianistes com Eldar Nebolsin, David Kuyken, Alexander Kandelaki i Begoña Uriarte.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

Professora de Piano, Llenguatge Musical i Sensibilització Musical.

Repertorista.

Concertista.

Visita el nostre Facebook!