Efectes de la música en el cervell i la intel·ligència

Efectes de la música en el cervell i la intel·ligència

Tocar un instrument desperta simultàniament les següents àrees del nostre cervell:

  • Precisió motriu.
  • Procés de la melodia i el ritme (auditiu)
  • Intel·ligència visual

Sense necessitat de ressonància magnètica o estudi científic, nosaltres sabem que mes enllà de fer “intel·ligent”, la música fa “feliç”.

Us invitem a visualitzar aquest simpàtic vídeo (en anglès) on es mostra els efectes positius de la música en el cervell i la intel·ligència.

Visita el nostre Facebook!