Adaptació al piano del Mètode Suzuki

El Mètode Suzuki fou creat pel Mestre Shinichi Suzuki al Japó, pensat inicialment per al violí. Haruko Kataoka va ser qui va adaptar aquesta metodologia al piano.

L’estudimusical88 ofereix classes de piano Suzuki a tots els nivells.

  • Edat d’inici: dels 3 als 4 anys.
  • Classes individuals: ½ hora a la setmana.
  • Classes de grup: 1 hora cada 15 dies.
Haruko Kataoka

Haruko Kataoka

En l’adaptació al piano s’ha respectat la filosofia original del Mètode, i s’han adoptat les mateixes bases:

  • Concentració i Postura davant l’instrument.
  • Audició de les gravacions de les peces a tocar. En el Mètode Suzuki és fonamental escoltar-les de forma contínua. Existeixen gravacions de molts intèrprets i professors. Haruko Kataoka fou la primera en gravar totes les peces d’estudi que composen el Mètode Suzuki per a piano.
  • Repertori: popular, barroc, clàssic, romàntic i modern de grans compositors. Totes aquestes peces estan seleccionades en funció de la seva dificultat de manera que el nen pugui progressar adequadament.

Mercè Ricart, professora de Suzuki amb 18 anys d’experiència amb el Mètode Suzuki, n’és la responsable.