Trobades Internacionals del Mètode Suzuki

Convencions Internacionals del Mètode Suzuki

Les activitats musicals organitzades pel Mètode Suzuki es fan també a nivell internacional, constituint una gran oportunitat d’intercanvi cultural i musical.

Periòdicament, l’Associació Internacional del Mètode Suzuki tria una ciutat del món per a realitzar una gran trobada internacional d’alumnes Suzuki.

Aquestes trobades estan obertes a tots els alumnes que toquen un instrument amb el Mètode Suzuki. Per als estudiants (i els pares) és una experiència d’aprenentatge i vivencial única.

Turin (2006) – fotografia inferior -, Melbourne (2009), o Matsumoto (2013) han estat alguns dels escenaris triats per les ja 16 Convencions Internacionals que ha fet l’Organització Internacional del Mètode Suzuki.

Visita el nostre Facebook!